Domovská stránka > J > Kompletní Průvodce Potřebnými Doklady Pro Cestu Do Chorvatska

Kompletní průvodce potřebnými doklady pro cestu do Chorvatska

Do Chorvatska je možné cestovat s platným cestovním pasem. Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup a pobyt na základě předložení občanského průkazu ČR. Proto lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít po zemi (nikoliv letecky) i občanský průkaz.

Přečtěte si více

Jak získat dlouhodobý pobyt v ČR

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, investování, zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově
Jak zjistit platnost cestovního pasu?
Ministerstvo vnitra na svých stránkách provozuje službu, se kterou lze zjistit, zdali je občanský průkaz nebo cestovní pas platný. Jinými slovy kontroluje, jestli nejde o doklad evidovaný jako ztracený, odcizený, ze zákona neplatný a neplatný na základě rozhodnutí.

Co obsahuje biometrický pas

Biometrický cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje (typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů
Můžete se také zeptat, kolik cisel má pas?
číslo dokladu (doplněné znaky „<" pokud je kratší než 9 znaků, případně zkrácené na 9 znaků, pokud je delší), kontrolní číslice, doplnění znaky "<" do konce řádku (řádek má celkem 30 znaků).

Co je to diplomaticky pas

Diplomatický pas

Každý diplomat má zpravidla speciální pas. Tento pas identifikuje diplomata. Použití tohoto pasu neposkytuje uživateli automaticky diplomatickou imunitu. Diplomatická imunita je vztažena pouze k zemi, kde je diplomat akreditován podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.
Kolik pasu může mít člověk?
"Zákon nestanovuje přesný počet, kolik může být občan cestovních pasů, ale každou žádost musí odůvodnit, proč žádá o další cestovní doklad." Nejčastěji lidé žádají o druhý cestovní pas žádají tehdy, když svůj pas ponechají na ambasádě kvůli vyřízení víz a současně musejí odcestovat do zahraničí.

Jak rychle vyřídit pas

Zatímco v minulosti šel cestovní pas nejrychleji pořídit do šesti pracovních dnů za správní poplatek 4000 korun (a 2000 korun v případě dětí), dnes jej lze expresně získat buď do 5 pracovních dnů, anebo do 24 hodin. V běžné lhůtě úřady vydávají cestovní doklady do 30 dnů.
Jak si zažádat o občanský průkaz?
Žádost o občanský průkaz lze podat jak u Ministerstva vnitra, tak i u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Občanský průkaz vystavený během 24 hodin si můžete převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Kdy lze požádat o nový cestovní pas

Cestovní pas ČR, jehož platnost skončila, není možné prodloužit, nýbrž je třeba požádat o nový pas. Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.

By Wartow Ringo

Jak začít jezdit na motorce? :: Co je to cestovní doklad?
Užitečné odkazy