Domovská stránka > J > Správný Mix: Pochopení Ideální Frakce Pro Beton

Správný mix: Pochopení ideální frakce pro beton

Do betonu se však používá štěrk s frakcí 4-16 mm, někdy je doporučován jemnější štěrk s frakcí 4-8 mm. Tyto vlastnosti jsou závislé především na tom, pro jaké účely má být beton použit. Nejideálnější volbou štěrku do betonu je pak obecně štěrk s frakcí 8/16.

Přečtěte si více

Co patří do betonu

Pro výrobu betonu budete potřebovat čtyři základní složky.
  • Písek - frakce 0-4mm.
  • Štěrk - frakce 4-16mm.
  • Cement - v betonu působí jako pojivo.
  • Voda - v ideálním případě z vodovodu, je možné využít vodu i z jiných zdrojů, musí však být bez jakýchkoliv nečistot a škodlivých látek.
Jak Namichat pevnostni beton?
Standardně se cement, písek a štěrk dává v poměru 1:2:3 – 1:2:4, tedy 1 lopata cementu a 2 lopaty písku a 3 – 4 lopaty štěrku. V některých případech je možné zvýšit obsah štěrku až na 6 lopat, což má však vliv na snížení pevnosti.

Jak se míchá beton

Při míchání betonu je potřeba cca 1 díl cementu, 2 díly písku, 3 díly štěrku a odpovídající množství vody. Přepočet na lopaty je pak 1 díl cementu, 2 díly písku, 2 díly štěrku a odpovídající množství vody. Potřebujeme 350 kg cementu pro 1 m3 konstrukčního nosného betonu.

Jak namíchat Zavlhlý beton?
Pro suchý beton se však používá přibližně poloviční množství vody. Pokud budeme uvažovat poměr složek betonu 1:4:2, tedy jedna lopata cementu, 4 lopaty písku frakce 0/4 mm a 2 lopaty štěrku frakce 4/8 nebo 8/16 mm, bude potřeba na jeden pytel cementu (25 kg) přibližně 5 – 8 litrů vody.

Následně, jaký beton použít na obrubníky

Vhodnou třídou betonu je C 12/15 s frakcí kameniva 4-8mm, dříve označováno jako beton B 15. Pod obrubníky je vhodné nasypat malou vrstvu štěrku, který následně dobře zhutníme. Obrubníky by se měli pokládat do betonové lože s výškou 80 – 100 mm. Vnitřní opěrná část by mít cca 1/3 výšky obrubníku.
Navíc, kolik betonu na věnec?
Šalování věnce jsme prováděli z pórobetonu síly 5 cm. To znamená, že uprostřed zdiva vznikl otvor 15 x 25 cm pro vložení armokošů a vylití betonem. V případě plochého překladu byl prostor větší o 12.5 cm, tedy 15 x 37.5 cm.

Navíc, jak dlouho tvrdne beton obrubníky

Beton začíná tuhnout cca 45 – 60 minut po smíchání betonové směsi a následuje tvrdnutí směsi, které může probíhat i několik let. Beton zraje celkem 28 dní, po kterých získává 100 % uváděné pevnosti. Při betonování podlah, nebo základové desky však není třeba čekat tak dlouho.
A další otázka, kolik betonu potřebuji do ztraceného bednění?
Ztracené bednění – jaký beton použít?
Šířka tvárniceSpotřeba betonu (m3/m2 zdiva)
1000,035
1500,069
2000,115
2500,148
3 další řádky

Jak zdít ze ztraceného bednění

Bez ohledu na to, do jakého projektu se se ztraceným bedněním pustíte, musíte vždy začít kontrolou podkladu – ten by měl být pevný. Pokud podklad tyto podmínky nesplňuje, měli byste vybetonovat základové pasy. Tak zabráníte sesedání zdí. Po vytvrdnutí pasů můžete začít se stavbou zdi.

By Newcomb Mostrom

Kolik stojí brzdová kapalina? :: Jak vypočítat kolik je potřeba betonu?
Užitečné odkazy