Domovská stránka > J > Zvládnutí Výpočtu Cestovních Náhrad Pro Rok 2022: Komplexní Průvodce

Zvládnutí výpočtu cestovních náhrad pro rok 2022: komplexní průvodce

Výpočet cestovních náhrad 2022
 1. základní náhrada = 100 (km) * 4,7 (sazba základní náhrady pro osobní vozidla) = 470 Kč
 2. náhrada za pohonné hmoty = 5 (spotřeba auta v litrech na 100 km) * 35 (cena nafty) = 175 Kč
 3. celková cestovní náhrada = 440 + 175 = 615 Kč

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, jak vyplnit cestovní příkaz 2022

Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty. První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty a výdajový a příjmový doklad pro zaúčtování záloh a dalších výdajů souvisejících se služební cestou.
Pokud jde o toto, kdy vzniká nárok na cestovní náhrady?
Nárok na cestovní náhrady přísluší zaměstnanci i v případě, kdy nebude vyslán na pracovní cestu, ale kdy bude vykonávat pro zaměstnavatele práci pouze mimo místo pravidelného pracoviště.20. 5. 2022

Jak se krátí zahraniční stravné

Zahraniční stravné se krátí na 70 %, pokud je ve třetinové výši základní sazby. Ve dvoutřetinové výši základní sazby se krátí na 35 % a ve výši základní sazby na 25 %.

Někdo se také může ptát, jak vypočítat cestovní příkaz?
Sazby základních náhrad za 1 km jízdy v roce 2022: 4,70 Kč - osobní motorová vozidla.
...
Cestovní náhrady při použití vlastního vozidla:
 1. 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů (od 13.5.22),
 2. 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 47,10 Kč u motorové nafty (od 13.5.22)
 4. 6,00 Kč u elektřiny (od 12.3.2022)

Jak vypočítat cestovní náhrady 2021

Sazby základních náhrad za 1 km jízdy od 1.1.2021: 4,40 Kč - osobní motorová vozidla. 1,20 Kč - jednostopá vozidla a tříkolky.
...
Cestovní náhrady při použití vlastního vozidla:
 1. 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 27,20 Kč u motorové nafty.
 4. 5,00 Kč u elektřiny.
Když to vezmeme v úvahu, jak vyplnit cestovní příkaz vzor?
Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, když pošlete zaměstnance na pracovní cestu – tedy ještě před jejím uskutečněním.
...
Zaměstnanec před cestou vyplní celou první část cestovního příkazu, především:
 1. svoje osobní údaje,
 2. počátek cesty (včetně hodiny),
 3. místo (cíl) pracovní cesty,
 4. a účel cesty.
30. 12. 2020

Kdo vyplňuje cestovní příkaz

Cestovní příkaz neboli cesťák vyplňujete jako zaměstnanec ve chvíli, kdy jste vysláni na služební cestu. Na základě tohoto dokumentu máte pak nárok na stravné a další cestovní náhrady. Slouží ale také jako doklad o tom, kde jste se jako zaměstnanec v pracovní době nacházeli, například kvůli řešení pracovních úrazů.
Pokud jde o toto, jak zpracovat cestovní příkaz?
Je-li pro výkon služební cesty vysíláno jedním AUV více zaměstnanců, vyplňuje majitel automobilu (tj. řidič) na formulář CP do kolonky určeného dopravního prostředku zkratku AUV. Ostatní zaměstnanci (členové posádky vozu) vyplňují do kolonky určeného dopravního prostředku AUV – „jméno a příjmení majitele automobilu".

Navíc, kdy se jedná o služební cestu

Dle zákona je pracovní cestou myšleno časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce v pracovní smlouvě. V žádném zákoně však není dána přímá povinnost použití formuláře „Cestovní příkaz".30. 5. 2016

By Everest Mignogna

Jak se platí služební cesta? :: Co na bolest rukou v těhotenství?
Užitečné odkazy