Domovská stránka > J > Dekódování Úrovně Obtížnosti Psychologických Testů: Co Potřebujete Vědět

Dekódování úrovně obtížnosti psychologických testů: Co potřebujete vědět

Dopravně psychologického vyšetření se není třeba obávat, zvláště budete-li se řídit vpravo uvedenými doporučeními. Ačkoliv je dopravně psychologické vyšetření poměrně náročné, celková úspěšnost řidičů při tomto vyšetření bývá vysoká. Dopravně psychologickými testy zpravidla úspěšně projde většina řidičů!

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, v čem spočívají psychotesty

Obecně se dopravní psychotesty skládají ze tří částí. V první části dostane řidič dotazník, který vyplní a poté jde k psychologovi na pohovor. Druhá část spočívá v osobnostním testu a třetí část v výkonovém testu.
Kdy musím dělat znovu autoškolu?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení".

Jaká je pokuta za jízdu bez řidičského průkazu

Na místě za zapomenutý řidičský průkaz můžete dostat pokutu až 2000 Kč, resp. až 2500 Kč ve správním řízení. Je to přestupek, za který nedostanete body. Pokutu dostanete i přesto, že policista je schopen si z centrálního registru obyvatelstva zjistit, že jste držitelem příslušného řidičského oprávnění. Naštěstí.

Kde žádat o vrácení řidičského průkazu?
Žádosti o vrácení řidičského oprávnění se musí podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa bydliště žadatele. Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl podle § 123c odst. 3 zákona č.

Můžete se také zeptat, kdy musí mít řidič psychotesty

Řidič z povolání je povinen se dopravně psychologickému vyšetření podrobit před zahájením výkonu činnosti řidiče-profesionála a dalšímu vyšetření nejdříve šest měsíců před dosažením 50 let věku. Následně pak každých pět let po dovršení 50 let (tedy např. 55 let, 60 let atd.).
Kdy se musí na psychotesty?
Pokud jako řidič z povolání už pracujete, ale za 6 měsíců vám bude 50 let nebo už 50 let máte, musíte dle zákona podstoupit „nové" dopravně psychologické vyšetření. Od 50let je to pak každých 5 let, kdy se musíte dostavit na vyšetření k psychologovi.

Následně, kdy musí být psychotesty

Psychotesty je potřeba zvládnout před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. (Podrobně viz Důležité paragrafy). Od roku 2011 se tato povinnost týká i všech řidičů, kteří se vybodovali.
Jak projít psychotesty?
Připravte se na testování v délce pěti až osmi hodin, při němž budete:
  1. vyplňovat výkonové testy a zaškrtávat v časovém limitu správné možnosti – testuje se při nich například kvalita verbální i figurální paměti, ale také schopnost práce ve stresu,
  2. odpovídat formou ano či ne, příp.

Lidé se také ptají, jak uspet v iq testu

K dispozici jsou také různé knihy, které Vás na složení testu připraví. V neposlední řadě, vždy přistupujte k plnění testu dobře odpočatí a s dostatkem volného času. Nakonec nebuďte zklamaní, pokud výsledná hodnota nebude tak vysoká, jak jste očekávali. IQ je pouze číslo a ne vždy odpovídá tomu, čeho je člověk schopný.

By Radke

Co hrozi za jizdu bez SPZ? :: Co se dělá na psychotestech?
Užitečné odkazy