Domovská stránka > K > Kolik Je 1 Ml Cm3?

Kolik je 1 ml cm3?

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 mililitr = 1 centimetr krychlový. Jinými slovy údaj v ml násobíme 1 abychom dostali údaj v cm3.

Přečtěte si více

Následně, kolik je 100cm3?

Koeficientem přeměny je 100; tedy 1 decilitr = 100 centimetrů krychlových.
Kolik je 1 dm3 cm3?
Koeficientem přeměny je 1000; tedy 1 decimetr krychlový = 1000 centimetrů krychlových. Jinými slovy údaj v dm3 násobíme 1000 abychom dostali údaj v cm3.

Kolik je CC?

Jeden centimetr krychlový je objem krychle s délkou hrany 1 centimetr. Jméno je složeninou předpony soustavy SI centi (= setina) a názvu základní jednotky metr, s přívlastkem krychlový jako označení objemové jednotky. Centimetr krychlový je totožný s jednotkou mililitr.
Kolik hl je mL?
Základní převody
1 m³= 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³
1 l= 1 dm³ = 1 000 cm³
1 ml= 1 cm³
1 l= 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
1 hl= 100 l

Někdo se také může ptát, kolik je 1km3 m3?

1 km³ = 1 000 000 000 m³.
Lidé se také ptají, kolik má m3 l?
1 m3 = 1000 l

1 metr krychlový je 1000 litrů.

A kolik je dm3 l?

Jeden litr je roven objemu o velikosti jednoho decimetru krychlového. Dílčími jednotkami jsou mililitr, centilitr, decilitr. Násobnou jednotkou litru je hektolitr.
Kolik má 1 m3 dm3?
Koeficientem přeměny je 1000; tedy 1 metr krychlový = 1000 decimetrů krychlových. Jinými slovy údaj v m3 násobíme 1000 abychom dostali údaj v dm3.

Kolik je 50 dm3 m3?

Koeficientem přeměny je 0.001; tedy 1 decimetr krychlový = 0.001 metru krychlového. Jinými slovy údaj v dm3 dělíme 1000 abychom dostali údaj v m3.

By Kletter

Kolik je 1 mm3? :: Jak spočítat kulatinu?
Užitečné odkazy