K

Alternátor je zařízení, které generuje elektrický proud pro všechny elektronické systémy automobilu. Zařízení napájí řídící jednotku, osvětlení, autorádio, veškeré elektronické asistenty, klimatizaci, vyhřívání skel a sedaček a mnoho dalších komponentů.
Přečtěte si více

Správné hodnoty napětí by se měly pohybovat mezi 12,2 až 12,8 voltu.
Přečtěte si více

Volba prezidenta České republiky je naplánována na 13. a a její případné druhé kolo na 27. a 28.
Přečtěte si více

Evidenční kontrolu provádí stanice technické kontroly (STK) a lze ji absolvovat v kterékoliv této stanici bez ohledu na vaše bydliště. Nejčastější důvod pro evidenční kontrolu je přepis vozidla na jiného vlastníka, pro který je nutné evidenční kontrolu podstoupit (vše o přepisu vozidla naleznete v samostatném článku).
Přečtěte si více

Doba kvetení je od dubna do května. Plodem je švestka, což je podlouhlá peckovice tmavě modré až fialové barvy s podélnou rýhou. Švestky jsou dužnaté, šťavnaté, mají mírně nasládlou chuť, aromatickou vůni.
Přečtěte si více

Jasně zařaditelná je pozdě kvetoucí pravá švestka 'Domácí velkoplodá'. Zkušení pěstitelé však doporučují výběr tradičních odrůd jen s výhradami. Menší plody mají lehce trpčí chuť a stromy vyžadují oproti jiným odrůdám významně delší dobu, než začnou plodit.
Přečtěte si více

Fahrenheit je další z jednotek teploty, která se dnes používá převážně v USA, ale i například v Libérii, některých státech střední Ameriky a na několika ostrůvcích, ležících v Tichém oceánu. U Fahrenheitovy stupnice je rozdíl teplot mezi bodem tání a bodem varu 180 bodů. Bod tání nastává v 32 °F a bod varu při 212 °F.
Přečtěte si více

Interna (INT)

Hlavním úkolem je komplexní péče o nemocné s vnitřními chorobami. Jedná se hlavně o prevenci, diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním trávicího traktu, dýchacího systému, endokrinního systému a s poruchami metabolismu a vnitřního prostředí.
Přečtěte si více

Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850–1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula).
Přečtěte si více

Může to být od 2–3 dnů pro sousední země po 20 dnů pro země, které jsou od sebe daleko.
Přečtěte si více

Užitečné odkazy