Domovská stránka > K > Porozumění Předoperačnímu Vyšetření: Kdo Ho Provádí?

Porozumění předoperačnímu vyšetření: Kdo ho provádí?

Vyžádané předoperační vyšetření provádí všeobecný praktický lékař nebo internista, nebo pediatr či praktický lékař pro děti a dorost dle algoritmu uvedeného v Doporučeném postupu, event. cíleně dle stavu nemocného a dle požadavků chirurga a anesteziologa.

Přečtěte si více

Můžete se také zeptat, co je interna v nemocnici

Interna (INT)

Hlavním úkolem je komplexní péče o nemocné s vnitřními chorobami. Jedná se hlavně o prevenci, diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním trávicího traktu, dýchacího systému, endokrinního systému a s poruchami metabolismu a vnitřního prostředí.
Co jsou interní obory?
Vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Interními chorobami dětí se zabývá pediatrie a proto může být považována také za obor vnitřního lékařství.

Co je to interní onemocnění

Interní onemocnění je to, co léčí Vnitřní lékařství (Interna). Tento obor zahrnuje znalosti onemocnění endokrinních žláz, cév, plic a srdce, trávicího traktu, krve a krvetvorné tkáně a orgánů s ní spojených, onemocnění kloubů, metabolismu, imunologie, vnitřního prostředí a infekčních nemocí.

Co je Angiologické vyšetření?
Angiologické (cévní) vyšetření

Angiolog poskytuje specializovanou angiologickou péči, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami cév a dále na vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Jak probíhá angiografie

Vyšetření angiografií se provádí ve speciálně vybavené místnosti. Pacient se položí na lůžko, nad kterým je umístěn rentgen na pohyblivém rameni. Lékař vydezinfikuje místo vpichu (nejčastěji tedy tříslo, odkud se přistupuje do stehenní tepny) a ohraničí jej sterilními rouškami, poté provede injekcí místní znecitlivění.
Jak vysetrit CEVY?
Vyšetřovací metody: Vyšetření cév, ultrazvuk ve vyšetření cév
  1. Palpace a auskultace tepen v dostupných místech.
  2. Polohový test.
  3. Měření klaudikační vzdálenosti.
  4. Tužkový Doppler (Dopplerovská sonografie)
  5. Ankle-brachial index (Index kotník/paže)
  6. Duplexní (triplexní) sonografie.

Navíc, co to je urolog

Lékař, který se specializuje na onemocnění vylučovacího systému a mužského pohlavního ústrojí, se nazývá urolog. Zajít za ním můžete buď z vlastního rozhodnutí, nebo na doporučení svého praktického lékaře. Práce urologa bývá někdy zaměňována s prací proktologa, gynekologa nebo dermatovenerologa.
Můžete se také zeptat, co se dělá před operací?
Den před operací, tedy obvykle v den plánovaného příjmu, dostanete oběd a lehkou večeři. Dále můžete až do půlnoci před operací pít. Po půlnoci je již nutné úplně lačnit – tedy nejíst, nepít, nekouřit.

Když to vezmeme v úvahu, jak probíhá příprava na operací

Krátkodobá předoperační příprava
  1. Seznámení klienta s plánovaným výkonem a podpis informovaného souhlasu s operací.
  2. Poučení klienta o celkové hygieně.
  3. Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit (6–8 hodin lačný).
  4. Kontrola pravidelného vyprazdňování, pokud se klient pravidelně nevyprazdňuje, informovat lékaře.

By Rudin Tatton

Jaké je století 2022? :: Co to je interní vyšetření?
Užitečné odkazy