Domovská stránka > K > Kdy Má Dítě Nárok Na Výživné: Pochopení Zákonů A Pokynů

Kdy má dítě nárok na výživné: Pochopení zákonů a pokynů

Kdo by měl výživné dítěti platit? Obecně platí, že děti mají právo na životní úroveň svých rodičů. Pokud jsou rodiče rozvedení a jeden z rodičů platí výživné, od dosažení plnoletosti je tato částka vyplácena přímo dítěti. Ve chvíli, kdy se zletilé dítě odstěhuje od druhého rodiče, má i od něj nárok na výživné.

Přečtěte si více

Kde se žádá o výživné

V případě, že jste nebyli s partnerem manželi, musíte k soudu podat návrh na určení péče o dítě a výživného. V ideálním případě se dohodnout mezi sebou, sepsat dohodu a současně s návrhem podat k příslušnému soudu, soud vaši dohodu schválí pokud je v zájmu dítěte.
Navíc, jaké jsou podmínky pro rozvod?
Každý tento způsob upravuje jiné podmínky. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, přičemž existence rozvratu a jeho příčin musí být v rámci soudního řízení prokázána.

Co kdyz se jeden z manželů nechce rozvést

Mohu se rozvést, i když manžel nechce? Ano, možné to je. Musíte podat na soud návrh na rozvod manželství a potom přesvědčit soud, že vaše soužití je trvale tak hluboce a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení.
Lidé se také ptají, co delat kdyz se nechci rozvést?
Pokud druhý partner s rozvodem nesouhlasí, musí soud zjišťovat, proč vlastně došlo k rozvratu manželství a často se před soudem pere špinavé prádlo za celou dobu trvání manželství. Proto je vždy ideálním řešením se s partnerem domluvit a vysvětlit mu i negativa, která jsou se sporným rozvodem manželství spojena.

Jak být dobrý manzel kniha

kniha od: Nick Hornby

Hornbyho skvělá kniha nám podává bolestně komickou zprávu o současném manželství a rodičovství a klade před nás tu nejtěžší z otázek: co to vlastně znamená být dobrý.
A další otázka, co je důležité pro manželství?
Kvalitní a fungující sexuální život je pro dobře fungující manželství podstatný. Ale pokud jde o skutečný pilíř, na němž takový vztah stojí, pak je to především komunikace a schopnost manželů povídat si stále a téměř o všem.

Někdo se také může ptát, jak komunikovat v manželství

Co komunikaci prospívá

Velice důležité je poznání sebe sama. Lidé, kteří nerozumějí sami sobě, budou totiž těžko rozumět někomu druhému. Člověk si musí být vědom svých vlastních názorů a pocitů a převzít za ně zodpovědnost. Jen pak může chápat, jak je lze konstruktivně zapojit do procesu komunikace.
A další otázka, co jsou to manželské povinnosti?
V českém zákoně o rodině (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině) je tato úprava obsažená v § 18 a zní: „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. "

Jak je to s majetkem po svatbě

Z uvedeného vyplývá, že do SJM patří to, co bylo nabyté až po uzavření manželství. Majetek, který vlastní některý z manželů před manželstvím do SJM nespadá. Bratrova manželka si tedy může nárokovat pouze to, co společně vstoupí během manželství (kromě uvedených výjimek např. Dědictví, dary).

By Gerrald

Co mám dělat aby se ke mě vrátil? :: Jak se starat o manžela?
Užitečné odkazy