Domovská stránka > J > Demystifikace Procesu: Jak Se Ve Spojených Státech Volí Starostové?

Demystifikace procesu: Jak se ve Spojených státech volí starostové?

Osoba v čele statutárního nebo hlavního města v obdobném postavení je označována primátor. Starosta musí být vždy (na rozdíl od člena zastupitelstva obce) občanem České republiky. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů.

Přečtěte si více

A co dělá zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.
A kdy končí mandát?
Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Jak dlouho je poslanec

Původně byli poslanci nepřímo vybíráni jednotlivými členskými státy EU, ale od roku 1979 jsou voleni přímo občany. Pravidelně se konají volby každých pět let a v každé zemi se používá jiný volební systém.

Kdy jsou volby do Senátu?
Senátní volby se konají v sudých letech na podzim, první kolo každých druhých voleb (1998, 2002, 2006, 2010...) se koná společně s volbami do zastupitelstev obcí, první kolo ostatních voleb (2000, 2004, 2008, 2012...) se koná společně s volbami do zastupitelstev krajů.

Kde zasedají senátoři

Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.
A další otázka, kde sídlí senát?
Paláce Senátu

Senát Parlamentu ČR sídlí na Malé Straně v Praze ve třech starobylých palácích: Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském.

Lidé se také ptají, kdy byly posledni volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
VolbyDatumVítěz
Volby do Poslanecké sněmovny 201325. října – 26. října 2013ČSSD
Volby do Poslanecké sněmovny 201720. října – 21. října 2017ANO
Volby do Poslanecké sněmovny 20218. října – 9. října 2021SPOLU
Můžete se také zeptat, jaké podmínky musí splňovat kandidát na prezidenta států?
Kandidáti musejí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou obdobné jako do senátu PČR, tedy občanství ČR a věk nejméně 40 let, musí mít svéprávnost a nesmí jít o stávajícího (posledního) prezidenta, pokud je ve funkci již druhé volební období po sobě.

Když to vezmeme v úvahu, jak šly po sobě prezidenti

Prezidenti Československa
PořadíJméno (narození–úmrtí)Opuštění úřadu
1.Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937)14. prosince 1935
2.Edvard Beneš (1884–1948)5. října 1938
3.Emil Hácha (1872–1945)15. března 1939
2.Edvard Beneš (1884–1948)2. dubna 1945

By Ignaz Repoff

Jak se projevuje prasklá hlava? :: Kdy končí volby?
Užitečné odkazy