Domovská stránka > K > Nejlepší Místa Pro Těžbu Písku Po Celém Světě

Nejlepší místa pro těžbu písku po celém světě

Plocha těžby zaujímá okolo 4 300 ha. 1 Na většině území už je rekultivace ukončena, probíhá pouze na 1000 ha. Těžba písku je nejrozšířenější v oblasti povodí Labe a dále v jižních Čechách v okolí Vltavy a Lužnice. 3 Pískovny jsou však rozšířeny po celé republice.

Přečtěte si více

Na co se používá písek

Hlavní přínos písku je ve stavebnictví (výroba betonu), při výrobě skla a ve slévárenství. Písek se také používá jako hrací prostředek pro děti, zejména v pískovištích, kde z něj díky jeho tvárné konzistenci při spojení s vodou lze stavět různé tvary.
Jak se těží písek?
Pískovna je povrchový lom určený pro těžbu přírodního písku. Těžba čistého písku je velmi okrajová záležitost. V naprosté většině se jedná o těžbu štěrkopísku. Obvykle se jedná o větší, relativně mělkou povrchovou jámu, jež vznikne postupným odstraněním povrchové půdní vrstvy a odtěžením případných nadložních hornin.

Kde se těží sklářský písek

Lokalita Střeleč je v České republice největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků. Nalézá se 10 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice, na katastrálním území obcí Střeleč, Mladějov a Újezd pod Troskami.

Pokud jde o toto, kde se těží sklářské a slévárenské písky?
"Ložisko Střeleč je největším a nejčistším ložiskem sklářských písků v České republice," říká vedoucí těžby Lukáš Horák nad vzorky z geologických vrtů z dolu. Ročně tu vytěží 700 tisíc tun písku a při současném tempu mají těžitelné zásoby na příštích sto let.

Jak vzniká písek

Písek je nezpevněný klastický sediment proměnlivého složení, jehož zrna mají velikost od 0,05 do 2 mm. Vzniká rozpadem mateřských hornin a je buď reziduální (netransportovaný), či jsou úlomky transportovány vodou, větrem či ledem a následně uloženy na jiném místě (redepozice).
A další otázka, co je to štěrkopísek?
Štěrkopísek je přírodní směsí drobného a hrubého kameniva. Velikost největších zrn štěrku je závislý na rozměrech betonové nebo železobetonové konstrukce a také na rozložení výztuže. V armovaných konstrukcích by nemělo být největší zrno štěrku větší než 3/4 vzdálenosti vložek od povrchu betonu nebo mezi sebou.

Jaké jsou druhy písku

Druhy písku, které jsou vhodné na stavbách
  • Kopaný (maltový) písek. Tento druh písku se těží na suchu, tedy nad hladinou vody, přičemž je velice jemný.
  • Štěrkopísek. Další hojně využívaný druh písku, který je tentokrát získáván nad i pod vodní hladinou.
  • Říční písek. Druh těžený výhradně pod vodní hladinou.
Někdo se také může ptát, co je to prosívka?
Takže třeba oblíbená frakce 16–32 zahrnuje kamínky o velikostech od 16 do 32 milimetrů v průměru. Začíná-li rozsah nulou, znamená to, že směs není tzv. vypraná, a zahrnuje tak i drobný prach. Někdy se jí také říká prosívka.

Navíc, kdy dojde písek

Ze současných 32 aktivních ložisek jich do roku 2032 nepřežije 28 a zůstanou jen 4. Do těchto čísel přitom již nepromlouvají nedávno uzavřené pískovny.

By Mireielle

Kde sehnat písek do pískoviště? :: Jaký olej do VW Tiguan 1.4 TSI?
Užitečné odkazy