Domovská stránka > C > Pochopení Významu Certifikace Ce: Co Znamená Pro Výrobky A Spotřebitele

Pochopení významu certifikace CE: Co znamená pro výrobky a spotřebitele

Řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v EU, získat označení CE. To prokazuje, že výrobce daný výrobek posoudil, a že výrobek tedy splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU.26. 3. 2021

Přečtěte si více

Jaké výrobky musí mít označení CE

Označením CE proto musí být opatřeny: všechny nové výrobky, ať vyrobené ve členských státech, nebo ve třetích zemích, použité výrobky a výrobky z druhé ruky dovezené z třetích zemí, a. podstatně upravené výrobky, které podléhají směrnicím jako nové výrobky.30. 9. 2006
Kdo vydává CE certifikát?
Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

Kdy je označení CE povinné

Označení CE musí být připojeno dříve, než je jakýkoli výrobek, na nějž se tato povinnost vztahuje, uveden na trh a uveden do provozu. Povinnost označení CE se nevztahuje k obchodním účelům a není označením původu provedení výrobku, s výjimkou případů, kdy specifické směrnice požadují něco jiného.

A další otázka, které výrobky musí mít prohlášení o shodě?
Prohlášení o shodě musí mít i repasované výrobky, výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády.15. 11. 2016

A jak ziskat certifikat na vyrobek

Co je nutné k získání certifikátu CE?
  1. Prvním krokem je definování směrnic nebo směrnic vztahujících se k produktu.
  2. Druhým krokem je zjistit, zda produkt splňuje základní bezpečnostní požadavky stanovených směrnic.
  3. Třetím krokem je proces posuzování shody.
  4. Čtvrtým krokem je umístění značky CE na výrobek.
Co musí obsahovat certifikát?
I technická dokumentace musí obsahovat příslušné informace, jako je jméno a adresa, stručný popis výrobku, identifikaci výrobku, název adresy všech firem, které na produktu pracovali a také všech oznámených subjektů, které posuzovaly shodu výrobku.

Jak certifikovat výrobek

Certifikace výrobků může být prováděna akreditovaným certifikačním orgánem (COV akreditovaný ČIA pod č. 3020), popř. neakreditovaně (jako služba ITC). V prvním případě je potvrzována shoda vlastností výrobků s požadavky předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice apod.), který je uveden v příloze osvědčení o akreditaci.5. 6. 2021
Kolik stojí certifikace CE?
Cenove pocitejte zakladni nezbytne testy cca od 10-15 tisic vyse podle komplexnosti vyrobku, navic s tim, ze nektere testy nemaji trvalou platnost a musi se v pravidelnych intervalech opakovat - pokud je vyrobek tak dlouho na trhu.16. 8. 2018

Kdy se musí vydat prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně).

By Sudhir

Co je to atest? :: Kdy kvete Bluma?
Užitečné odkazy