Domovská stránka > C > Porozumění Atestaci: Definice, Význam A Typy

Porozumění atestaci: Definice, význam a typy

Často požadovaný Dokument kontroly (dříve atest) EN 10204 je doklad, kterým výrobce (nebo zprostředkovatel) potvrzuje odběrateli, že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům objednávky.

Přečtěte si více

Jak zajistit prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě musíte vypracovat vy jako výrobce.
...
Jak vypracovat EU prohlášení o shodě?
  1. vaše jméno a plnou adresu vaší firmy nebo jméno a adresu vašeho oprávněného zástupce.
  2. výrobní číslo, model nebo označení typu výrobku.
  3. prohlášení, ve kterém je uvedeno, že přebíráte plnou odpovědnost za výrobek.
14. 10. 2021
Jak má vypadat prohlášení o shodě?
Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Pokud se týká posuzování shody, je třeba si především uvědomit několik základních fakt, týkajících se kategorizace výrobků.10. 11. 2009

Pokud jde o toto, jaký je rozdíl mezi autorizovanou a notifikovanou osobou

Akreditace je osvědčování způsobilosti, které provádí pověřená právnická osoba, zatímco autorizace je pověření k určitým činnostem při posuzování shody, které Úřad uděluje jako orgán státní správy formou rozhodnutí ve správním řízení.

Co je to posouzení shody?
Jako výrobce musíte provést analýzu rizik a zajistit, aby vaše výrobky byly před svým uvedením na trh EU v souladu s určitými pravidly. Tento postup se nazývá posuzování shody a provádí se jak během fáze vývoje výrobku, tak jeho produkce.

Co má obsahovat návod k použití

Obecná část, základní doporučení:
  1. návod je součást výrobku.
  2. musí informovat o rizicích.
  3. musí být pro obsluhu přístupný a zachován po celou dobu používání výrobku.
  4. text musí být srozumitelný
  5. musí být dobře čitelný – dostatečná velikost písma.
  6. text a ilustrace (doplněné popisem) použít společně (tam, kde je to vhodné)
26. 3. 2007
Co je to oznámený subjekt?
Dokumenty vydávané notifikovanou osobou jsou podkladem pro označování výrobků evropskou značkou shody CE. Nově (dle nařízení EP a Rady č. 305/2011) se notifikované osoby označují jako oznámené subjekty.

Co je prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech je klíčovým pojmem v nedávno schváleném nařízení o stavebních výrobcích (CPR) 305/2011. DoP poskytuje výrobci příležitost poskytnout informace o základních vlastnostech svého produktu, který chce dodat na trh.
Pokud jde o toto, co je to certifikát?
Certifikát je příloha elektronického dokumentu, která umožňuje bezpečný přenos informací po internetu. Certifikáty se využívají ve webových prohlížečích a v poštovních aplikacích a aplikacích pro výměnu textových zpráv. Komunikujete-li se zabezpečeným serverem, informace, které si s ním vyměňujete, jsou šifrovány.

Jak se prokazuje očkování

Nejsnadnějším způsobem, jak se prokazovat certifikátem jsou aplikace Tečka a čTečka. Aplikace čTečka, která slouží ke skenování QR kódu z certifikátu, dokáže rozpoznat zda je QR kód na certifikátu (stažený v Tečce, nebo třeba vytištěný na papíře) skutečně pravý, nepadělaný.4. 5. 2022

By Oriel Kukowski

Kolik je 0 stupnu Celsia Fahrenheita? :: Co znamená certifikace CE?
Užitečné odkazy