Domovská stránka > K > Správná Likvidace Ohniště: Kde Bezpečně Vysypat Popel Z Ohniště: Jak Bezpečně Vysypat Popel Z Ohniště?

Správná likvidace ohniště: Kde bezpečně vysypat popel z ohniště: Jak bezpečně vysypat popel z ohniště?

Po použití nechte pyrotechniku, či ohňostroj vychladnout, pokud bude žhavý či dýmit, zalíjte jej vodou a nenechávejte na větru. Vítr by mohl rozdmýchat oheň a výrobek by mohl začít hořet. Vychladnutý výrobek poté vyhoďte jako běžný komunální odpad.

Přečtěte si více

Kam dát bioodpad

Bioodpad můžete kompostovat na vlastní zahradě, společně se sousedy v komunitním kompostéru nebo i přímo v bytě. Pokud se na kompostování necítíte, o váš bioodpad se postará obec. Podle zákona o odpadech mají obce povinnost zajistit oddělený sběr bioodpadu a to minimálně od dubna do října.
Navíc, kam vyhodit raminka?
Kovy. Kovy větších rozměrů můžete odkládat na sběrné dvory nebo do nejbližších sběrných surovin/kovošrotů. Nepatří do směsného odpadu.

Někdo se také může ptát, kam vyhodit dlazdice

Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě. Patří do sběrného dvora.

Pokud jde o toto, kde je zakazany ohnostroj?
„Zákaz platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice," uvedl pražský magistrát s tím, že se omezení nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají zákonné

Kam s odpadem polystyren

Obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří vytřídit do žlutého kontejneru na plast – přece jenom, je to plast! Naproti tomu ale použitý stavební polystyren (například izolace) patří (aha!) na sběrný dvůr.
Navíc, kam vyhodit piliny?
PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad. Jinak směsný odpad. PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC).

Kam vyhodit koreny

Ideální je rovněž věnovat tento odpad majiteli malého či většího hospodářství, kde ho může zužitkovat i jako krmivo pro svá zvířata. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte obecní úřad ve své obci a zeptejte se, zda a jak je řešen svoz tohoto odpadu ve vaší obci.
Lidé se také ptají, kam vyhodit skořápky od vajec?
Do bioodpadu naopak patří:

skořápky z vajec a ořechů čajové sáčky, kávová sedlina. části zdravých rostlin. zemina z květináčů

Kam vyhodit látky

Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

By Mulry

Kam vyhodit bižuterii? :: Kam vyhodit obaly od jídla?
Užitečné odkazy