Domovská stránka > K > Záhada Vyřešena: Kdo Staví Sousedův Plot?

Záhada vyřešena: Kdo staví sousedův plot?

Vlastníkem jsou pak obě strany bez ohledu na to, kdo ji vybudoval. Náklady by pak měli sousedé nést společným dílem. I když zákon říká, že při stavbě plotu do dvou metrů není potřeba zajišťovat souhlas, je vždy lepší domluvit se na jeho konečné podobě i se sousedem.

Přečtěte si více

Co je vhodne na zivy plot

Živé ploty - Prodej dřevin na živý plot (nejširší výběr v ČR)
 • Bobkovišeň (PRUNUS)
 • Blýskavka (PHOTINIA)
 • Túje (THUJA)
 • STĚNY ZE ŽIVÝCH PLOTŮ
 • Buk (FAGUS)
 • Tis (TAXUS)
 • Cypřišek (CHAMAECYPARIS)
 • Habr (CARPINUS)
Jak daleko od hranice pozemku plot?
Žádné stavební povolení nepotřebují ploty na hranici pozemku, které splňují tyto podmínky:
 • oplocení do výšky 2 metrů,
 • oplocení, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
 • oplocení, které se nachází v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše.

Někdo se také může ptát, kdo je vlastníkem plotu

Existovala domněnka, že plot patří vlastníkovi pozemku po jeho pravé ruce při pohledu od veřejné komunikace a o ten měl pečovat - to bylo pravidlem pravé ruky. Nicméně dnes se již toto pravidlo neužívá a vychází se z toho, kdo daný plot postavil.

Jak donutit souseda k opravě plotu?
Opravu nebo obnovu rozhrady lze žádat i v případě, že se hranice mezi pozemky stane nezřetelnou. V případě nejasností hranici stanoví soud na návrh některého z vlastníků. Hranici určí podle poslední pokojné držby a nelze-li takto tak podle svého slušného uvážení.

Navíc, kdo opravi plot

Pokud je plot na hranici dvou sousedských území a nelze určit jeho majitele, zpravidla jsou vlastníkem obě strany a přepokládá se podílení na nákladech a opravách. Jestliže ho ale jeden ze sousedů vybudoval na vlastní náklady, je výlučně jeho a musí se o něj řádně starat.
Kdy sázet živý plot z habru?
Pokud chcete, aby byl váš habrový živý plot přitahoval pozornost nejen během zimy, ale zejména v létě, měli byste vysadit mladé rostliny od poloviny října do poloviny listopadu, aby mohly jemné vlasové kořínky dobře zakořenit ještě před začátkem zimního období.

A co dát okolo plotu

Pokud chcete každý rok jiný květinový pás kolem plotu, vysaďte kolem něj na jaře letničky, třeba krásenky, hledíky nebo popínavé hrachory. U trvalek a okrasných keřů rozmýšlejte pečlivě a nakoukejte si vybraný druh u zahrádkářů nebo u sousedů, protože už je tak snadno jako letničky nevyměníte.
A jak daleko od plotu vysadit habr?
Budete "sklízet" obrovské množství listí každou sezónu - co takhle jehličnany? Pokud opravdu habr, tak cca metr od plotu. Tak to je docela slozita otazka.

Jak daleko má být plot od silnice

Vzdálenost garáže a dalších staveb souvisejících s bydlením umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.

By Rubens

Kdy plot hraničí s veřejným prostranstvím? :: Jak se volilo před rokem 1989?
Užitečné odkazy