Domovská stránka > C > Rozumíme Základům: Co Je To Brzda A Jak Funguje?

Rozumíme základům: Co je to brzda a jak funguje?

Brzda je technické zařízení sloužící k zastavení nebo zpomalení pohybujícího se předmětu nebo pro jeho udržení v klidu. Kinetická energie je při brzdění zpravidla přeměňována v jiný druh energie, část energie se při brzdění vždy přemění v teplo. Brzdy mají velký význam především u dopravních prostředků a zdvihadel.

Přečtěte si více

Jak fungujou brzdy

Co se stane, když v autě šlápneme na pedál? V tu chvíli se prostřednictvím brzdové kapaliny přenese síla na brzdové pístky. Ty přitlačují brzdové destičky ke kotoučům vyrobeným z litiny nebo kompozitu. Při kontaktu destiček a kotoučů dochází ke tření, které vytváří odpor a vede ke zpomalení otáčení kola.
Když to vezmeme v úvahu, co je brzda v autě?
Brzdová soustava je nejdůležitější částí vozidla z hlediska aktivní bezpečnosti. Zajišťuje jednak jeho zpomalení a také zajišťuje vozidlo proti samovolnému pohybu. Brzdové soustavy v drtivé většině pracují na principu zvětšování odporu tření. Při brzdění vozidla se snižuje pohybová energie, která se mění na teplo.

Můžete se také zeptat, co je brzdový kotouč

Kotoučová brzda je brzda, jejíž pracovní částí je kotouč, brzděný přítlakem brzdových destiček. Používá se především k brzdění automobilů, motocyklů a kolejových vozidel, ale také u některých jízdních kol nebo i dětských kočárků.
Jak brzdit v autě?
Ideální je zpomalit na kýženou rychlost předtím, než vjedete do zatáčky. A pokud potřebujete rychle zastavit, je nejlepší tak učinit v přímce. Každé pravidlo však má své výjimky. Závodní jezdci často brzdí i v zatáčce – větší část brzdění si odbudou před ní a potom, s tím jak začínají zatáčet, zvolna uvolňují brzdu.

Jak fungují vzduchové brzdy

Základní princip vzduchové brzdy spočívá v nahrazení síly řidiče důraznější silou stlačeného vzduchu. Současně systém vzduchových brzd (s pružinovými vzduchovými válci) umožňuje i samočinné zabrzdění vozidla v případě závady na dodávce stlačeného vzduchu.
Jak na Bubnove brzdy?
Tření=teplo

Ty se většinou dělají z plechu, mají tvar půlměsíce a je na nich přinýtováno brzdové obložení. Do brzdových čelistí se při brzdění opřou pístky jednoho nebo dvou brzdových válečků a tím je přitlačí na vnitřní obvod bubnu. Kontaktem obložení o buben dochází k tření a tudíž i zpomalení bubnu a celého kola.

A jak fungují dvouokruhové brzdy

Jinými slovy, když selže jeden brzdový okruh, vozidlo lze zastavil pomocí zbylého. Dvouokruhová brzdová soustava (anglicky – dual circuit brake system) musí splňovat požadavek nouzového brzdění. To znamená, že při poruše jednoho brzdového okruhu musí stále fungovat druhý okruh.
Jak brzdí f1?
Brzdy monopostu formule 1 v principu fungují stejně jako kotoučové brzdy vašeho vozu – brzdový kotouč rotující spolu s kolem je brzděn přítlakem brzdových destiček, přičemž dochází k přeměně kinetické energie na teplo.

Navíc, na co je ruční brzda

Parkovací brzda lidově nazývaná ruční jednak zajišťuje vozidlo proti samovolnému pohybu při jeho stání, jednak plní funkci záložní brzdy, kdyby ta nožní hydraulická selhala. Parkovacích brzd dnes máme v autech hned několik typů.

By Clarissa Annichiarico

Jak zastavit v autě? :: Co znamená slovo Audi?
Užitečné odkazy