Domovská stránka > J > Výsledky Sčítání Lidu 2020: Komplexní Přehled

Výsledky sčítání lidu 2020: Komplexní přehled

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis. více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů.31. 3. 2022

Přečtěte si více

Kdo se musí zúčastnit sčítání lidu

Účast na sčítání lidu je povinná pro všechny občany České republiky, kteří mají na území státu trvalý pobyt, a to i v případě, že žijí v zahraničí. Lidé, kteří mají v Česku trvalý pobyt, ale v době sčítání jsou v zahraničí, musí formulář vyplnit výhradně elektronicky.27. 3. 2021
Kolik domácností v ČR nemá internet?
Domácnosti bez přístupu k internetu (1,8 milionu domácností) uvádějí jako nejčastější důvod, proč nemají internet, že jej nepotřebují nebo nechtějí (39 %, resp.

Kolik procent domácností má internet

V roce 2019 mělo internet 81 % domácností starších 16 let v České republice, zatímco 70 % z nich využívalo chytrý telefon. Téměř všichni patnáctiletí mohou používat mobilní telefon a mají přístup k internetu doma.

Kolik je v ČR samozivitelek?
Přesná data o tom, kolik je v Česku samoživitelek a samoživitelů, ale nejsou známa, jisté je, že převažují ženy. Roku 2017 Český statistický úřad uvedl, že v zemi žije přibližně 170 tisíc rodin samoživitelek a samoživitelů.

Co to je obyvatel

obyvatel podstatné jméno · rod mužský životný

- kdo něco obývá, někde sídlí ⋄ Česko má více než 10 milionů obyvatel.
Můžete se také zeptat, kde se sčítat?
Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká. je k dispozici na webu www.scitani.cz nebo na Kontaktním centru Sčítání 2021, jež je v provozu denně od 8 do 22 hodin českého času, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách (+420) 253 253 683 a (+420) 840 30 40 50.25. 3. 2021

Můžete se také zeptat, jak se sčítat

Zapojit se do sčítání lidu můžete hned dvěma způsoby, a to online anebo pomocí listinného formuláře. Vzhledem ke stále probíhající epidemii je pak doporučováno bezkontaktní sečtení přes internet. Učinit tak můžete přes portál scitani.cz anebo prostřednictvím mobilní aplikace.23. 3. 2021
Kolik lidí je v ČR 2021?
Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 a navazující bilance obyvatel měla na počátku roku 2021 Česká republika 10,494 milionu obyvatel. "Na konci roku naše populace čítala 10,516 milionu obyvatel, celkový roční přírůstek dosáhl 21,9 tisíce osob.21. 3. 2022

A další otázka, kdy končí sčítání lidu 2021

Od začátku sčítání obdržel Český statistický úřad 3,7 milionu elektronických sčítacích formulářů a 230 tisíc listinných. Sčítání 2021 končí 11. května, čas na splnění zákonné povinnosti se krátí.11. 5. 2021

By Tocci

Co je Homolog? :: Co je to SLDB?
Užitečné odkazy