Domovská stránka > K > Očekávání Vydání: Kdy Budou K Dispozici Výsledky Sčítání Lidu?

Očekávání vydání: Kdy budou k dispozici výsledky sčítání lidu?

První výsledky Sčítání 2021 zveřejnil Český statistický úřad dne .

Přečtěte si více

Když to vezmeme v úvahu, kdo má povinnost mlčenlivosti během sčítání 2021

(1) Sčítací komisař, fyzická osoba zajišťující sběr nebo zpracování údajů ze sčítání nebo fyzická osoba, která se s údaji ze sčítání seznámí, je povinna zachovávat mlčenlivost o všech údajích ze sčítání a podmínkách jejich zpracovávání, stejně tak jako o jiných skutečnostech, se kterými se seznámila v souvislosti se
Kdo musí vyplnit formulář sčítání lidu?
Kdo musí formulář vyplnit? Sčítání se musí zúčastnit každý český občan s trvalým pobytem v Česku, a to bez ohledu na to, kde zrovna pobývá nebo žije. Občanů žijících v zahraničí, kteří už mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

Jak často se provádí sčítání lidu

Termín se používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva a domácností, které má být dle doporučení Spojených národů prováděno každých 10 let.
Jak dopadlo Sčítání 2021?
Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis. více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů.

Navíc, jak se dělá sčítání lidu

Sčítací formuláře bylo možné vyplňovat elektronicky na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Pro předvyplnění sčítacích formulářů a pro fázi zpracování bylo využito podle § 14 Zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 dostupných dat z administrativních zdrojů.
Kdy končí sčítání lidu 2021?
Od začátku sčítání obdržel Český statistický úřad 3,7 milionu elektronických sčítacích formulářů a 230 tisíc listinných. Sčítání 2021 končí 11. května, čas na splnění zákonné povinnosti se krátí.

Lidé se také ptají, kde si mohu vyzvednout formulář na sčítání lidu

Nový tiskopis formuláře si můžete vyzvednout do 11. května na kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu.
Jak se sčítat?
Zapojit se do sčítání lidu můžete hned dvěma způsoby, a to online anebo pomocí listinného formuláře. Vzhledem ke stále probíhající epidemii je pak doporučováno bezkontaktní sečtení přes internet. Učinit tak můžete přes portál scitani.cz anebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Lidé se také ptají, proč se provádí sčítání lidu

Sčítání lidu (populační census, soupis obyvatelstva) patří k nejdůležitějším statistickým šetřením, neboť zjišťuje údaje o stavu obyvatelstva k určitému okamžiku na celém území státu. Sčítání patří k nejstarším statistickým akcím vůbec.

By Tobit

Kolik procent je vericich v ČR? :: Který bazar je nejlepší?
Užitečné odkazy