Domovská stránka > K > Omezený Vzdušný Prostor: Místa, Kde Je Létání S Drony Zakázáno

Omezený vzdušný prostor: Místa, kde je létání s drony zakázáno

Zatímco nejzákladnější registrace dronu, tedy do kategorie OPEN a podkategorií A1 a A3, vám dovoluje zjednodušeně řečeno “létat nad poli, lesy, loukami – kde nic tu nic”, pro létání blíže k lidských příbytkům, nebo dokonce nad centry měst budete potřebovat oprávnění k provozu (OkP) v rámci kategorie SPECIFIC v

Přečtěte si více

V jaké minimální horizontální vzdálenosti od osob

udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby; pilot absolvoval on-line kurz a zkoušku.
Lidé se také ptají, co se v letectví rozumí pojmem security dron?
Cestující je povinen vše vyndat z kapes, sundat pásek a pokud je vyzván bezpočnostním pracovníkem musí také sundat boty a je provedena kontrola rentgenem. Všechny tyto bezpečnostní činnosti spadají tedy pod pojem security, což znamená - ochrana před protiprávními činy. Jedná se o provozní bezpečnost.

Co vyžaduje otevřená kategorie provozu

„Otevřená" (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu.
Navíc, jak daleko můžu letet s dronem?
V rámci režimu „Follow me" může být dron vzdálen maximálně 50 metrů od pilota. A2: Dron nesmí přelétávat nad nezapojenými osobami. Musí od nich udržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 30 metrů, od obydlených prostor dokonce 150 metrů.

Když to vezmeme v úvahu, jak daleko mohu létat s dronem

Pokud je dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu („low-speed mode") a tato funkce je aktivní, můžete létat až na 5 metrů od nezapojených osob. Ve všech ostatních případech (jiných dronů než výše uvedených) musíte zajistit, aby se v dosahu provozu nenacházely žádné nezapojené osoby.
Navíc, v jaké minimální horizontální vzdálenosti od osob je povoleno létat s bezpilotním letadlem v podkategorii a2?
Podkategorie A2 je zaměřena na provoz, při kterém se předpokládá, že významná část letu bude prováděna v blízkosti lidí. Minimální vzdálenost od osob nezapojených do provozu se pohybuje od 5 m do 50 m.

Navíc, jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle

Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety? Od 1. července 2022 bude mít provozovatel povinnost dron vybavit zeleným blikajícím světýlkem pro provoz v noci.
Jaká je správná reakce dálkové řídícího pilota?
Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami. Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude přelétávat žádné nezapojené osoby. Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.

Někdo se také může ptát, která z následujících možnosti představuje nezapojenou osobu

„Nezapojenou osobou je osoba, která se neúčastní provozu UAS nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem UAS (dronu). " Osoba je považována za zapojenou, pokud se rozhodne být součástí provozu, je si vědoma rizika a je schopna kontrolovat polohu dronu během letu.

By Miof Mela Bretthauer

Jak označit dron? :: Co je to data?
Užitečné odkazy