Angličtina (jazyk): Můžeme slovesem „hop on“ nabídnout někomu jízdu na koni nebo na motorce? Hej, hned skoč. Používají domorodci toto sloveso běžně?

Stejně jako u většiny frázových sloves je to předložka, která drží doslovný prvek ve smyslu. Můžete „skákat“ jakýmkoli „směrem“. Vyskočit, vyskočit, vyskočit, naskočit, vyskočit atd Troufám si tvrdit, že v roce 1800 jste mohli „skočit mezi“ Jednoduše to znamená: udělat něco (obvykle nyní), na krátkou dobu a / nebo s malým plánováním nebo předvídavostí. Protože … Číst dál