Angličtina (jazyk): Můžeme slovesem „hop on“ nabídnout někomu jízdu na koni nebo na motorce? Hej, hned skoč. Používají domorodci toto sloveso běžně?

Stejně jako u většiny frázových sloves je to předložka, která drží doslovný prvek ve smyslu. Můžete „skákat“ jakýmkoli „směrem“.

Vyskočit, vyskočit, vyskočit, naskočit, vyskočit atd

Troufám si tvrdit, že v roce 1800 jste mohli „skočit mezi“

Jednoduše to znamená: udělat něco (obvykle nyní), na krátkou dobu a / nebo s malým plánováním nebo předvídavostí.

Protože budete povýšeni na koni, ‚vyskočili byste '.

Non-Native reproduktory jsou zavěšeny na získání přilnavosti pomocí frázových sloves, ale není to potřeba. Stačí přijít s vlastním. Naskočte na hru frázových sloves. 🙂