Jak chodit na motocyklu, je pro mě snadné sednout a tlačit, ale stát vedle něj a chodit je opravdu obtížné. Jak vyvážit motocykl, když jdu vedle něj

Nejprve musíte mít kolo v neutrální poloze. Chcete-li to provést, zatáhněte levou rukou spojku a nohou ji podřazujte tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste ji nejprve zařadili, a potom zvedněte řadicí páku špičkou, abyste ji nastavili na neutrál. Držení řadicí páky při chůzi je PITA. Pokud se pokoušíte polohovat kolo tlačením dopředu, obvykle stojím na levé … Číst dál