Jak chodit na motocyklu, je pro mě snadné sednout a tlačit, ale stát vedle něj a chodit je opravdu obtížné. Jak vyvážit motocykl, když jdu vedle něj

Nejprve musíte mít kolo v neutrální poloze. Chcete-li to provést, zatáhněte levou rukou spojku a nohou ji podřazujte tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste ji nejprve zařadili, a potom zvedněte řadicí páku špičkou, abyste ji nastavili na neutrál. Držení řadicí páky při chůzi je PITA.

Pokud se pokoušíte polohovat kolo tlačením dopředu, obvykle stojím na levé straně, levou ruku položím na levou tyč a vpravo na pravou tyč ... a pak zatlačím. Kolo se obvykle naklání mírně doleva, aby ‚neodpadlo 'ode mě. To také umožňuje řídit při tlačení.

Při couvání na kole přesuňte pravou ruku z pravé tyče do zadní části sedla nebo na lištu zavazadel v zadní části kola. Poté můžete při jízdě na kole řídit a táhnout levou rukou a tlačit / vést pravou stranou.

pokud je výška sedadla dostatečně nízká, sedění obkročmo na kole funguje nejlépe tak, že se s ním „vykročíte“ dopředu nebo dozadu. Sportovní kola jsou o něco obtížnější, protože výška sedadla bývá problémem.