Můžeme si nárokovat pojištění na spálené motorce?

Dokud hoření nebylo způsobeno nehodou! pak ano !

Pro lepší odpověď je zapotřebí více podrobností.

Bylo například kolo v garáži nebo čerpací stanici, které začalo hořet? V takovém případě by to byl nárok na majitele čerpací stanice a poté by vám zaplatil!

Proč říkáte spíše „my“ než „já“?

Pokud byla motorka ve společných jménech, je to trochu obtížnější! Pojištění se pravděpodobně zeptá, kolik času každý z obou žadatelů použil na kole! Pokud by oba měli stejné využití, bude nabídnuta rozdělená platba 50/50! Dvě kontroly, jedna pro každého uživatele! Jinak bude platba vlastníkovi! (Což nemusí být uživatel / uživatelé!)