Co když do baterie přidáme kyselinu z baterie namísto destilované vody?

Můžete přidat kyselinu, abyste nahradili kyselinu, která byla ztracena v důsledku nevratné sulfatace (síran olovnatý odpadávající z elektrod). Je však snadné přidat příliš mnoho kyseliny a vést k ještě nevratnější sulfataci.

Nejlepším způsobem je zaznamenat koncentraci kyseliny (při plném nabití), když je baterie zcela nová. A poté, když baterie slabne, vypusťte veškerou kyselinu (po úplném nabití) a přidejte zcela novou kyselinu v původní koncentraci.

Pokud si to uděláte sami, vyžaduje to spoustu bezpečnostního vybavení a zkušeností s chemií (titrací). Prodejce to za vás nikdy neudělá. Chtějí vám prodat novou baterii !!!