Proč mohu používat svůj motocykl / auto k nabíjení 12v lithiové baterie, ale k nabíjení musím mít speciální nabíječku? Protože nabíjecí systém automobilu v zásadě funguje na stejném principu jako stará nabíječka, můžete jej použít pro jakoukoli starou baterii.

Budu předpokládat, že když píšete „starou baterii“, máte na mysli olověnou kyselinovou baterii jako konvenční automatické baterie, a když napíšete „starou baterii“, máte na mysli zdroj s konstantním napětím, jako je alternátor automobilu.

V automobilu jsou alternátor a baterie připojeny k hlavní stejnosměrné sběrnici. To je velmi výhodné, protože když dočasně poklesne výkon alternátoru (např. Motor běží na volnoběh, zatímco čekáte na brzdové světlo) a nemůže napájet proudovou zátěž (např. Máte rozsvícená světla a ventilátor topení), baterie se dočasně vybije, aby poskytla potřebný další proud, a zabrání přílišnému poklesu napětí v systému. Později, když je motor v provozních otáčkách, napájí alternátor veškerou zátěž a baterie se dobíjí z výstupu alternátoru. Diody v alternátoru zabraňují vybití baterie alternátorem při nízkých otáčkách motoru. To vše funguje bez skutečné elektroniky pro správu nabíjení nebo vybíjení.

Funguje to však jen proto, že olověné baterie lze uspokojivě nabíjet zdrojem konstantního napětí. Regulátor alternátoru je nastaven tak, aby poskytoval přibližně 14.4 V od alternátoru, a když je toto napětí přivedeno přímo na olověný akumulátor, neděje se nic špatného. Hluboce vybitá baterie stále odebírá pouze takové množství proudu, které je schopna baterie přijmout bez poškození, a téměř nabitá baterie zužuje svůj nabíjecí proud téměř na nic, s malým přebitím, při tomto napětí.

Existují lepší nabíječky olověných kyselin, které mají 3 (nebo více) nabíjecích fází. Základní konstrukcí je nabíjení konstantním proudem (proud nastavený maximálním výkonem nabíječky nebo maximální bezpečnou rychlostí nabíjení baterie, podle toho, která je menší), zatímco napětí stoupá, dokud napětí nedosáhne 14.4 V. To může trvat několik hodin, a obnovuje většinu kapacity baterie. Poté nabíječka udržuje konstantní hodnotu 14.4 V, zatímco nabíjecí proud přirozeně klesá; to může trvat několik dalších hodin. Když proud klesne pod několik procent maxima, výstup nabíječky klesne zpět na přibližně 13.7 V, aby „plaval“ nabíjel baterii na neurčito. Automobily to nepoužívají, protože to není opravdu nutné.

Lithiové baterie se liší. Absolutně vyžadují obvody řízení nabíjení. Nabíjecí cyklus je podobný třífázové olověné nabíječce, až na to, že nabíjení se v konečné fázi zastaví místo „plovoucího nabíjení“. Počáteční proud musí být řízen, jinak bude příliš vysoký. Nesmí docházet k žádnému přebíjení. A kromě těchto ovládacích prvků úrovně „celé baterie“ musí být monitorován každý jednotlivý článek, aby bylo zajištěno, že nepřekročí maximální napětí nebo neklesne pod minimální napětí. Lithiová baterie tedy vždy potřebuje lithiový regulátor nabíjení.

Zařízení napájené lithiovou baterií lze zkonstruovat tak, aby přijímalo hromadné napájení 12 V z vašeho automobilu, ale nemůže pouze připojit těchto 12 V k baterii - musí projít řadičem nabíjení. Řadič pravděpodobně potřebuje zvládnout rozsah vstupního napětí přibližně 10.5 až 14.4 V (skutečný rozsah napětí v automobilu „12 V“), zatímco napětí lithiové baterie se pohybuje v rozmezí přibližně 9–12.5 V pro 3 články v sérii. (nebo 12–16.8 V pro 4 články), změna napětí podle potřeby buď nahoru nebo dolů.