Jak efektivní by byla jízda na kole v jakémkoli kontextu nebo obecně?Artboard

Vojska namontovaná na kole vystupovala v mnoha armádách od 1880. let 2009. století až do poválečných válek dekolonializace - nizozemské jednotky skutečně údajně používaly horská kola v Afghánistánu až v roce 1. V těchto armádách sloužily téměř stejně role, které současná kavalérie dělala: tj. téměř výlučně jako pěchota na koni, pohybující se rychle, ale sesedající, aby bojovali pěšky. Boj na koni byl zjevně do značné míry nepraktický, ale to se týkalo i jízdy na koni, protože příchod rychle střílejícího dělostřelectva a kulometů způsobil, že bylo na bojišti deset stop ve vzduchu do značné míry nežádoucí. Ve srovnání s koňskými jednotkami by cyklisté byli v terénu o něco pomalejší, ale rychlejší (a s mnohem většími možnými denními vzdálenostmi) a s mnohem nižšími logistickými nároky (během první světové války představovalo krmivo pro koně druhý největší plátek příčného kanálu logistická kapacita po dělostřeleckých granátech) a spíše méně pravděpodobné, než by koně utekli, zatímco jejich sesednutí jezdci byli jinak zapojeni (jízdní pěchota potřebovala k držení koní asi pětinu jejich počtu).

Byli tedy užiteční zejména v oblastech s rozsáhlou silniční sítí a pro role, kde byla cenná schopnost pohybovat lehce vyzbrojenými jednotkami poměrně svižně z jednoho místa na druhé - zejména koloniální policie a bezpečnost v zadní části (což byla druhá světová válka většinou to, zbývající jezdecké jednotky také dělaly). Je zřejmé, že to bylo v průběhu let stále častěji prováděno motorizovanými jednotkami, ale cyklistická jednotka nepotřebuje řetěz skládek paliva o nic víc, než potřebuje vozy sena. Jeden můžete také nést v letadle.

Zkuste to s koněm, pokračujte.

V Nizozemsku potupný let Němců před postupujícími spojenci po útěku v den D „Šíleného úterý“ plně využil velkého počtu požadovaných kol po celé zemi, což holandští fotbaloví fanoušci stále německy připomínají ty dodnes.

Poslední hurá na vojenské kolo přišlo, aniž by na nich bylo třeba vůbec jezdit, v kampani Dien Bien Phu, kde Viet Minh používal kola jako způsob, jak přesunout obrovské náklady na bojiště v terénu, o kterém si Francouzi mysleli, že je neprůchodný. Nebylo to přesně obvinění z natažených šavlí, ale bylo to přinejmenším stejně rozhodující.

Jak efektivní? Jednotky namontované na kole nikdy neměly obrovský vojenský význam, ale skutečnost, že jejich používání pokračovalo po několik generací, naznačuje, že sloužily dostatečně užitečné roli.