Jak to, že můj rychloměr GPS ukazuje jinou rychlost než můj rychloměr na motocyklu? Který je správný?

Ten na vašem GPS by měl být extrémně přesný.

Ten na vašem autě, mám podezření, že bude příliš pomalý mezi 0 a 5 mph, pravděpodobně tři mph jsou to, co vidím na 60 mph.

GPS používá velmi přesné hodiny s přesností na nanosekundy, aby odvodily všechny vzdálenosti. Diferenciální měření od bodu k měřenému bodu, zatímco s přesností pouze na absolutní metr, jsou velmi rozdílná ... pokud se říká, že jste posunuli nohu, pak jste přesunuli nohu. Takže rychlost je bod A-bod B dělený časem je velmi blízko.

Naopak auta přeměňují otáčky kola na obvod na míle za hodinu. Ale obraty k obvodu jsou skutečně náchylné k chybám. Deformace pneumatik od opotřebení, od nových po staré, a od zatížení a plochého místa kola potenciálně narušují obvod a jeho několik procent.