Mají motocykly nárazové testy, jak musí auta projít?

Pokud vím, neexistují žádné právní požadavky na nárazové testování motocyklů kdekoli na světě a má smysl, pokud o tom přemýšlíte.

Cestující ve vozidle je při kolizi zajištěn a obklopen konstrukcí vozu, takže strukturální integrita vozidla se stane bezpečnostním prvkem fungujícím ve shodě s dalšími pasivními a aktivními bezpečnostními zařízeními.

Jezdec motocyklu na druhé straně není připevněn k motocyklu a při nehodě je odhoden z vozidla, takže jeho strukturální integrita nebude pro jezdce prospěšná. Místo toho si bezpečnost motocyklů půjčuje pokroky v automobilové technologii zahrnující airbagy, ABS a také lepší přilby a oblečení pro ochranu jezdců.