Co dělá donucovací orgán v motocyklovém klubu?

No ... odpovědi zde zatím hraničí se směšnými. Sooooo .... Vložím své 02, za to, co to stojí. Většina MC v USA nemá „vymahače“, má seržanta @ Arms. Tito lidé udržují pořádek během schůzí, zajišťují, aby se členové nedostali z řady, když je klub na veřejnosti, i když NENÍ na veřejnosti. Mezi povinnosti Sgt @ Arms obecně patří získávání majetku klubu od členů, kteří z klubu odešli (z nějakého důvodu), a v případě potřeby mohou sloužit k ochraně členů před veřejností. Mohou sloužit jako důstojníci nebo být ve správní radě klubu. Sami nemají žádná zvláštní privilegia ani výhody a musí si udržovat vlastní slušnost kolem klubu.
V některých klubech udělí Sgt @ Arms členům trest nebo odplatu. Záleží na klubu.
Snad to pomůže.