Jaké jsou role seržanta ve zbrani v motocyklovém klubu?

Jedno z lepších, logičtějších vysvětlení, se svolením Vzdělávání jezdeckého klubu a motocyklového klubu

Seržant v náručí

Seržant ve zbrani odpovídá za to, že nebudou porušeny stanovy a stálá pravidla klubu. Je odpovědný za zajištění toho, aby příkazy výkonného výboru byly prováděny urychleně. Je odpovědný za policejní dohled a udržování pořádku na všech klubových akcích, s výjimkou povinností stanovených předsedou. Může odvést členy, aby pomáhali udržovat pořádek z vlastní moci. Má odpovědnost vůči klubu hlásit výkonnému výboru jakékoli nevhodné chování incidentu. Je odpovědný za zajištění jakýchkoli oprav nebo barev od jakéhokoli člena, který odejde do důchodu, rezignuje nebo je vyloučen. SAA odpovídá za bezpečnost a zabezpečení klubu, jakož i za ochranu a obranu jeho členů a vyhlídek. Vede a udržuje záznamy o všech údajích týkajících se bezpečnosti a zabezpečení klubu a jeho členů a vyhlídek. Jakmile se dozví o jakékoli skutečné nebo vnímané hrozbě pro klub, jeho členy, vyhlídky nebo události, neprodleně o těchto informacích uvědomí výkonný výbor.