Jaké jsou pozice a povinnosti v motocyklovém klubu?

Typicky v kapitole Motocyklový klub máte prezidenta, který je vedoucím důstojníkem, který předsedá týdenní schůzce nebo „Církev“, pak máte viceprezidenta, který vyplní Pres, pokud není k dispozici, pak máte Sgt na Zbraně, které mají pravděpodobně největší moc, protože je odpovědný za disciplínu a řízení vyhlídek v jejich povinnostech. Pokladník je odpovědný za prostředky kapitoly a shromažďování týdenních příspěvků atd. A poté tajemník, který je odpovědný za minutové schůzky a je komunikačním úředníkem kapitoly.

Všechny kluby se mírně liší a můžete získat další role, tj. Enforcer, Road Captain nebo Chaplain, ale role jsou téměř stejné.