Co je neutrální bezpečnostní spínač a jak jej testujete?

U motocyklů je to spínač, který snímá, když je vaše převodovka v neutrální poloze. Nejpravděpodobněji je neutrál zařazen mezi první a druhý rychlostní stupeň v pořadí.

Pravděpodobně existuje kontrolka, která by se měla rozsvítit, aby na přístrojové desce / měřidlech ukazovala neutrál.

Zařaďte klíč do neutrálu se zapnutým klíčem a hledejte světlo.

Pokud nefunguje, vyhledejte spínač, který je pravděpodobně na spodní straně skříně motoru s připojeným jediným vodičem. Někdy drát spadne.

Za předpokladu, že přepínač přepne jednu svorku na zem, můžete ji otestovat pomocí multimetru / ohmmetru / testeru kontinuity. Otestujte mezi svorkou spínače a pláštěm motoru (uzemnění). Mělo by se připojit, když a pouze v neutrálu.

Můžete jej odebrat pro testování, ale váš olej pravděpodobně vytéká.