Co je notářsky ověřená prodejní listina?

Běžný směnka je pro motorové vozidlo, ale lze jej použít k převodu vlastnictví (vlastnictví) na jiné typy osobního majetku, jako je loď, přívěs, RV, střelná zbraň, šperky, umělecká díla, zboží, domácí zvířata nebo hospodářská zvířata.

Slouží také jako důkaz smlouvy a může také zahrnovat záruky prodávajícího (sliby a ujištění o stavu nebo historii zboží). Pokud prodejce obdržel platbu v plné výši, slouží zároveň jako potvrzení o prodeji pro kupujícího.

Některé státy vyžadují notářsky ověřenou prodejní listinu motorového vozidla, včetně údajů o ujetých kilometrech. Obě strany mohou podepsat prodejní listinu, ale v mnoha případech ji musí podepsat pouze prodejce.

Prodejce nebo obě strany se setkají s notářem, předloží průkaz totožnosti s fotografií a notář provede notářský zápis.

Prodejce může učinit čestné prohlášení, že prodejce vlastní vozidlo, zdarma a jasně, a že počet kilometrů ujetých kilometrů a identifikační číslo vozidla jsou pravdivé a správné, a prohlášení o provozním stavu a historii nehod vozidla.

Kupující a prodávající mohou notáři potvrdit, že rozumí podmínkám prodeje a souhlasí s nimi, a dobrovolně se podepisují.

Notář zaznamená transakci do notářského deníku a podpisy podepisujících jako důkaz, že byl dokument složen místopřísežně nebo potvrzen k určitému datu a místu.

Primárním účelem notáře je předcházet podvodům.

Dejte si pozor na používání bezplatných formulářů o prodeji na internetu. Mohou být vadné nebo mohou být určeny pro použití v jiném státě s různými zákony.

Pokud je ve vašem státě vyžadována notářsky ověřená prodejní smlouva o motorových vozidlech, může mít vaše DMV bezplatný formulář na webových stránkách jejich státu nebo kraje.

Viz vzorek notářsky ověřený Prodejní listina motorového vozidla v Coloradu.

Colorado Parks & Wildlife má formulář k prodeji pro lodě, terénní vozidla, terénní kola, čtyřkolky a sněžné skútry.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nejsem právník a tyto informace nejsou právní radou.