Můžete řídit nový zakoupený motocykl bez registrace?

Ačkoli se pokuta za řízení bez registrace může v jednotlivých státech lišit, neexistuje stát, ve kterém je legální řídit neregistrované vozidlo nebo vozidlo, které bylo zaregistrováno, ale u kterého vypršela platnost značek.

Sankce za řízení bez registrace

Každý stát má své vlastní specifická pravidla a pokuty za jednání s řidiči, kteří mají jízdenku za řízení neregistrovaného vozidla. Ale mají tendenci následovat stejný vzor. Někdy, pokud bylo vozidlo registrováno, ale registrace již vypršela, je pokuta menší, než kdyby vozidlo nebylo registrováno vůbec u jeho současného vlastníka.

Automobil, jehož značkám vypršela platnost na krátkou dobu, obvykle vybírá menší pokutu než například ten, jehož registrace vypršela před několika měsíci. Pokud platnost registrace vypršela jen několik měsíců - některé státy uvádějí méně než 6 měsíců - lze vydat jízdenku, ale je to ta, která je považována za nepohyblivé porušení, například parkovací lístek, a neovlivní váš řidičský průkaz nebo sazby pojištění automobilů.

Registrace, jejíž platnost v těchto státech vypršela po dobu 6 měsíců nebo déle, však může být považována za dojemné porušení, které může mít vážnější následky. Pokud obdržíte jízdenku bez registrace a vozidlo je skutečně zaregistrováno, nemáte v době jízdenky na sobě ani ve vozidle doklad o registraci, je to bráno v úvahu a často, jakmile je důkaz předložen soudu je lístek zamítnut nebo snížen.

Výjimky z registrace

Některá vozidla nespadají pod zákon vyžadující registraci. Terénní vozidla, vozidla, kterým stát udělil neprovozní licenci, a vozidla, která jsou aktuálně uložena, stát často nemusí registrovat.

Důsledky řízení bez registrace

Pokud máte lístek na řízení vozidla bez registrace a váš konkrétní přestupek je považován za pohybující se porušení, můžete čelit několika následkům.

  • Vstupenka se může započítat do vaší licence. Ve státech, které používají bodový systém, přidává body k vaší licenci, což může nakonec způsobit ztrátu řidičských oprávnění, pokud počet bodů dosáhne určitého počtu
  • Sazby vašeho pojištění automobilu se mohou zvýšit, stejně jako při jakémkoli jiném pohyblivém porušení
  • Mohli byste zaplatit pokutu

Řízení bez registrace vozidla by nemělo být zaměňováno s řízením bez řidičského průkazu. Jízda bez registrace je, když jste nepodali doklady a nezaplatili poplatky za registraci vozidla u vaší státní agentury, obvykle státního ministerstva motorových vozidel nebo jakéhokoli licenčního úřadu.

Řízení bez řidičského průkazu je řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu. To s sebou nese své vlastní právní pokuty a problémy a je to zcela samostatný problém.