Co si filozofové myslí o zenu a umění údržby motocyklů?

Zen a umění údržby motocyklů (ZAMM) obsahuje mnoho úrovní významu a je komplexní knihou. Rozhodně to není o tradiční ortodoxní zenové praxi, ani to moc nezmiňuje o motocyklech, ale napsal ji muž, který miluje vystupování na dálnici a cítí vítr na tváři a oceňuje jeho stroj. To je místo, kde se pravděpodobně setkávají Zen a jízda na motocyklu - velmi ztělesněný zážitek z cestování na dvou kolech. Jak navrhuje Pirsig: „Jste ve scéně, už ji nejen sledujete, a pocit přítomnosti je ohromující.“ Nazval bych to ochutnávkou zenu, ale ve skutečnosti se dotýká pouze povrchu, protože kniha odhaluje nedostatek Zenovy praxe pisatele, jeho tendenci k mentálnímu rozpracování a mírně obsedantní / kompulzivní povahu jeho analýz - které nesedí dobře se zenem.

Myslím, že příspěvek ZAMM je filozofy přehlížen, protože i když jej lze odmítnout jako „popového“ potomka v linii amerických pragmatiků, pravděpodobně hlouběji čerpá z východních pojmů subjektu a překrývá se tak s fenomenologií. Úspěch knihy je poselstvím pro současnou filozofii o tom, jak se spojit s obyčejným člověkem - Zen je o výjimečnosti obyčejného - spojení, ze kterého se současná filozofie mohla poučit. ZAMM také odhaluje, že Pirsig věděl něco o zenové filozofii, která spočívá spíše v ochutnávání příchuti života než v hraní s abstrakcí. V tomto ohledu odhaluje rozdíly mezi Východem a Západem. I když se Pirsigův pohled na smysl pro kvalitu s tím setkává a je zajímavý, stále si zachovává velmi intelektualizované (západní) ocenění, a tak nezadává to, co bych nazval zenovým pohledem.

Zároveň je ZAMM vpádem do světa zenu navzdory skutečnosti, že chybí měsíc pro ukazováček, protože, jak by Derrida (poněkud pokrytecky) řekl, je logocentrický. Tento názor by mnoho kateder filozofie přirozeně považovalo za hodný obhajoby, a přesto může vysvětlit, proč studenti a financování, jako je Tao, mají tendenci proudit kolem nich, spíše než skrze ně. Dřívější odhalení odpovědí Quora ukazuje, že ZAMM má co říct. Navrhuji, aby to bylo proto, že to některé otevírá generativní otázky (otázky, které vytvářejí nové myšlení) navzdory poněkud ambicióznímu pokusu o poskytnutí „řešení“.

Vnímám ZAMM jako časný pokus zabývat se několika velmi zajímavými filozofickými otázkami západního a východního. Přemýšlí nad otázkami, které obě tradice kultivovaly a rozvíjely - odlišně. I když je filozofové zcela neignorovali, ještě se neobjeví někdo, kdo by pochopil, o čem mluví Zen, když se zasazuje o rozpuštění předmětu a může to formulovat na publikum, které nemá žádné školení. Někteří jsou, jako David Loy, ale dosud nedosáhl velkého publika.

Zen chápe kvalitu z pohledu, nikoli „bez sebe“, ale „bez sebe“, a tento rozdíl je často nepochopen a vyžaduje druhý pohled filozofie. Jedním z klíčových nedorozumění je, že zenové znalosti nejsou abstraktními znalostmi, ale ontologickými vtělenými znalostmi. Tento rozdíl nastoluje alternativu, která je neslučitelná se samotným sokratovským srdcem západní tradice. Ti, kteří se o to pokoušejí, to považují za velmi ospravedlnitelné v současné univerzitní kultuře, kde toto opatření je z hlediska publikací - nikoli z hlediska kvality mysli.