Jak byste zajistili, aby lidé při jízdě na kole nosili přilby a při řízení automobilů bezpečnostní pásy?

1. Pokusil bych se koupit dokonalou VR, která by jim umožnila zažít skutečnou nehodu, zatímco by je přiměl sedět v kabině na sedadle podobném sedadlu vozidla, aby jim poskytl skutečný pocit trhnutí, které mohou pociťovat (ne tak silné, aby způsobily jakékoli zranění). Tyto věci budou provedeny před prodejem vozidla kupujícímu.

2. Malý klip, který nás upozorní na nebezpečné účinky rakoviny před tím, než se nám promítne film, by měl být zobrazen podobným způsobem se skutečně vypadajícími zraněními, která mohou vytvořit hluboký obraz na mozku člověka, měl by být zobrazen s provedeným nehoda.

Vím, že to všechno nebude fungovat, protože pocit bezpečí by měl vycházet zevnitř, ale pro indiány se ani oni nesnaží svázat bezpečnostní pásy nebo poskytnout svým dětem přilby, i když to dítě je jejich srdci nejbližší.