Jak ovlivňují přepážky tlumič výfuku?

Přepážky snižují množství zvuku produkovaného výfukem nejčastěji u spalovacího motoru tím, že před opuštěním tlumiče výfuku nutí tok výfukového plynu nepřímou cestou. Proces odvádění výfukových plynů způsobuje, že zvukové vibrace nebo přerušované pulsy způsobené použitými plyny vystupujícími z válce (válců) motoru jsou částečně absorbovány materiálem přepážky, obvykle ocelí, a přenášeny do samotného tlumiče výfuku.

Jedním z vedlejších účinků použití přepážek ke snížení emisí výfukových plynů je to, že se zvyšuje zpětný tlak výfukových plynů do válce motoru, což snižuje účinnost a výkon motoru. Je běžné odstraňovat přepážky z tlumičů výfuku určitých motocyklů (obvykle dvoudobých motorů a amerických dvojčat V) jako levný způsob, jak zvýšit výkon. Snížení zpětného tlaku na motor může mít negativní vedlejší účinky na ventilové rozvody a účinnost motoru.