Jak se jmenuje motocykl se dvěma koly vzadu?

A tříkolka nebo trike (neformální verze slova tříkolka) jsou běžná slova používaná k popisu motocykl se 2 koly vzadu.

Tento obrázek pojednává o tom, co se ve Velké Británii a ve většině případů v anglicky mluvícím světě obvykle označuje jako tříkolky nebo tříkolky.

Zatímco přední část tohoto vozidla je založena na motocyklu, zadní část je založena na zadní části podvozku vozu Volkswagen Beetle. Zadní část vozu Volkswagen je oblíbeným základem pro konstrukci tříkolek.

Další obrázek je auto rikša. Vozidlo je známé po celém světě pod mnoha jinými jmény (Tuk-Tuk v Indii), ale v Británii by nebylo legálně klasifikováno jako tříkolka, ale jako auto.

Jak bylo zmíněno Micheal Twigg in případ Brough Superior (!), pro účely klasifikace vozidel, které ovlivňují požadavky na řidičský průkaz atd., existují zvláštní pravidla, která upravují to, co může a nemůže být legálně označováno jako tříkolka (nebo tříkolka), a tato pravidla se mohou v jednotlivých zemích dramaticky lišit, takže pouze s dalšími informacemi může někdo poskytnout definitivní odpověď.