Jak vědět, kdy podřadit na motocyklu

  1. Podle poznámky motoru. Pokud jste na příliš vysokém rychlostním stupni, uslyšíte nízký barytonový zvuk, který signalizuje zatažení motoru, a při více otevřeném plynu zrychlíte na velmi špatnou akceleraci.
  2. při zpomalení až do zastavení musíte samozřejmě zařadit nižší rychlostní stupeň, abyste se dostali na první rychlostní stupeň
  3. pokud chcete velmi zrychlit, řekněme, že projedete jiným vozidlem na dvouproudové dálnici - můžete zařadit rychlostní stupeň a otáčky za minutu mnohem vyšší, pokud neprojedete červenou křižovatkou.
  4. k udržení rychlosti na kopci (úzce souvisí s 1, motor může začít táhnout).
  5. Pokud chcete motorovou brzdu (volitelně). Komprese motoru se zavřenou škrticí klapkou zabrzdí motocykl, zejména čtyřtaktem s větším zdvihem.