Jak zjistit, zda je baterie mého motocyklu vybitá

Zapněte klíč zapalování a vypněte motor. Stiskněte tlačítko klaksonu nebo zapněte indikátory ON. Pokud fungují, znamená to, že baterie vašeho motocyklu je pod napětím. Pokud houkačka zní slabě nebo jsou slabé kontrolky, je baterie téměř vybitá.