Jak změřit průměr řídítek motocyklu

Omotejte těsně neroztažitelnou tenkou nit kolem řídítka v několika otáčkách. Perem označte přímku na niti rovnoběžně s rukojetí, která se dotýká všech otáček. Odviňte nit a změřte vzdálenost mezi dvěma krajními značkami pomocí měřítka. Tuto délku vydělte počtem segmentů na niti nebo jedním menším než počtem značek. Máme tedy obvod řídítek. Vydělením π získáte průměr.