Jaká povolení potřebujete k řízení motocyklu?

Ve Spojených státech doložka o motocyklu na vašem státním řidičském průkazu. Pokud prokážete minulé potvrzení, může být přidáno k vašemu současnému řidičskému průkazu. S vytvořením nové kopie vaší licence může být účtován poplatek.

Pokud se jedná o počáteční žádost o schválení motocyklu, očekávejte krátkou písemnou zkoušku, abyste získali oprávnění studenta k dočasnému použití.

Po předvedení provozu motocyklu na kancelářském kurzu motorových vozidel na jejich pozemku, případně s instruktorem na veřejných ulicích v provozu. Ve vozidle může doprovázet instruktor nebo zaměstnanec úřadu pro motorová vozidla. Potvrzení je uděleno po úspěšném prokázání schopnosti řídit motocykl.

Pokud někdo právě začíná jezdit na motocyklu, byl by bezpečnostní kurz v autoškole, střední škole nebo komunitní škole moudrý a zajistil by úspěch u Státního úřadu pro motorová vozidla.