Je v pořádku nahradit pevný vinylový plášť na kabelovém svazku motocyklu pleteným rukávem?

Plášť drátu, pevný nebo opletený, se používá k izolaci a vedení kabeláže. Náhradní materiály musí splňovat nebo překračovat specifikace výrobce. Nesprávná výměna může vést k zachyceným vodičům, elektrickým zkratům a zlomeným vodičům. Pokud jsou vodiče obsažené v plášti dostatečně izolovány a oplet má stejnou nebo lepší tepelnou odolnost a charakteristiky ochrany proti opotřebení jako pevný kryt, měli byste být v pořádku .

Oplet by se neměl používat k zakrytí spoje, pokud není jako primární izolace použita elektrická páska nebo smršťovací spoj.