Mohu požádat o pojištění kola bez licence?

Pojištění motorových vozidel podléhá klauzuli řidiče, která je uvedena v pojistné smlouvě. Vlastník nebo jakákoli jiná osoba, která řídí vozidlo, musí mít řidičský průkaz vhodný k řízení tohoto vozidla, ať už jde o soukromé vozidlo nebo soukromého / veřejného dopravce.

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění na veřejném místě je přestupkem podle platného zákona o motorových vozidlech z roku 1988. RC Book určuje pojistitelný zájem majitele. Vhodnost vozidla a povolení k přepravě na konkrétním místě má rovněž vliv na nároky z pojištění motorových vozidel, ať už za škody na vozidle, nebo za škodu způsobenou třetím osobám za škodu na majetku nebo zranění či smrt.

Nedodržení podmínek může vést k tomu, že vlastník nese ztrátu na vozidle a odškodnění poskytnuté třetí straně.