Motocykl najede 320 mil za 4 hodiny. Kolik by to cestovalo za 7?

Vzorec, který se týká vzdálenosti d, rychlosti nebo rychlosti jízdy r a času t, je:
d = rt nebo r = d / t; vzdálenost d a čas t jsou tedy navzájem přímo úměrné, to znamená, že když se jeden zvětšuje, druhý se zvyšuje, a jak se jeden zmenšuje, druhý se zmenšuje a stejnou rychlostí r; následně můžeme nastavit a vyřešit následující poměr, abychom zjistili, kolik kilometrů, d2, motocykl najede za 7 hodin:

r = d1 / t1 = d2 / t2, kde d1 - 320 mil, t1 = 4 hodiny a t2 = 7 hodin.

Dosazením do výše uvedeného poměru, d1 / t1 = d2 / t2, máme:

320 mi./4 hod. = d2 / 7 hod.

Křížové násobení získáme:

(320 mi.) (7 hodin) = D2 (4 hodiny)

Vydělením obou stran o 4 hodiny nyní získáme:

[d2 (4 hodiny)] / 4 hodiny = [(320 mi.) (7 hodin)] / 4 hodiny

d2 (4 hod./4 hod.) = (320 mil./4) (7)

d2 (1) = (80) (7) mi.

d2 = 560 mi. je vzdálenost, kterou motocykl urazí za 7 hodin.