Použije moje kolo při jízdě moje palivo nebo baterii jako primární zdroj energie pro moji čelovku?

Mnoho konvenčních jízdních kol s nízkým výkonem na baterie provozuje světlomety s elektrickým výkonem alternátoru. Když zrychlíte, paprsek světlometu se rozjasní a když u zpomalíte paprsek světlometu se ztlumí, stane se to proto, že výkon produkovaný motorem je méně, než je nutné, aby halogenová žárovka svítila na plný výkon.
V tomto případě světlomet používá jako primární zdroj energie palivo.

Některá moderní kola s vysokým výkonem baterie, například 14 Ah, používají přímý elektrický výstup z baterie. V tomto případě zůstává jas paprsku konstantní a žárovka svítí na svou plnou kapacitu. I když motor neběží, lze zapnout světlomety.
A alternátor nabíjí baterii, zatímco světlomet využívá energii z baterie (když běží motor).

V obou případech je palivo použito k přímému nebo nepřímému napájení světlometu ... 🙂

Můžete otestovat, zda je světlomet vašeho kola napájen z baterie nebo alternátoru (který je poháněn motorem) pouhým přepnutím spínače světlometů do polohy ON, když je spínač zapalování v poloze "ON". Pokud světlomet svítí, je napájen přímým výstupem z baterie, a pokud ne, pak je napájen alternátorem ...
🙂