Proč motocykl říká „Ride Safe“ místo „Ride Safe“?

Stejně jako mnoho jiných výroků v angličtině, i říkat bezpečnou jízdu je nesprávné. Mělo by to být skutečně bezpečná jízda. Bohužel populární použití změnilo anglický jazyk. Jazyk změnily také reklamní firmy a televize. Je to ztráta přesnosti, kterou často naříkám. Takže nyní máme místo pozvání pozvat, místo zjevení odhalit, místo dovolené uvolnit místo a časté používání tohoto slova je zbytečné. V reklamě je stále důležitější šířit sdělení s minimem slov a nejkratších slov namísto gramaticky správných. Totéž platí pro noviny. Titulky jsou hrozné a matoucí, protože je těžké určit, co se tím skutečně myslelo. Vezměme si například skutečný nadpis „Oběti vraždy zřídka mluví s policií.“ V tomto případě je nedostatek přesnosti komický.