Proč můj motocykl vydává černý kouř?

Černý kouř znamená, že dodávané palivo není zcela spáleno nebo že motorový olej hoří.

Nespálené palivo může být způsobeno vadnými zapalovacími svíčkami, nevodivým kabelem zapalování, zaneseným vzduchovým filtrem nebo nesprávným naladěním karburátoru. Pokud tomu tak není, pak z pístních kroužků pravděpodobně uniká olej do spalovací komory. K tomu dochází z důvodu dlouhodobého opotřebení olejového těsnění. V tomto případě může být nutná přestavba motoru, pokud to neplánujete, dávejte pozor na hladinu oleje a stále ji doplňujte.

Okamžitě kontaktujte servisní středisko, jinak by mohlo dojít k zablokování motoru.