V Motor City vlastní 90% populace automobil, 15% motocykl a každý vlastní jedno nebo druhé nebo obojí. Jaké je procento majitelů motocyklů, kteří také vlastní auta?

Můžeme použít následující vzorec:

Celkem = celkový počet automobilů + celkový počet motocyklů - oba + žádný

Můžeme nechat celkem = 100 a b = obojí a vytvořit rovnici, přičemž si všimneme, že protože každý vlastní alespoň jedno vozidlo, hodnota ani jednoho není 0:

100 = 90 + 15 - b + 0

100 = 105 - b

b = 5

Takže 5/15 = 1/3 = 33⅓% majitelů motocyklů také vlastní auto.