Zen a umění údržby motocyklů: Co je to Chautauqua?

In Zen a umění údržby motocyklů. Vypravěč označuje svůj filozofický diskurs jako „Chautauqua“, přičemž odkazuje na putovní akce pořádané po USA před sto lety.

Tyto události přinesly do vzdálených měst informace, hudbu a kulturu. Představte si je jako ukázku putovního stanu s TED rozhovory.

Rozhlas a televize by zaujaly jejich místo, ale po určitou dobu to byla ve venkovské Americe špičková zkušenost.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chautauqua